nikomi

Milión stromov pre Slovensko

material-980-x-735@3x

2. februára 2023

„Ten, kto sadí stromy, aj keď vie, že sa nikdy neschová do ich tieňa, začal chápať zmysel života!“
Rabindranath Tagore

 V októbri 2022 (22.10.2022) sa spoločnosť NIKOMI, s.r.o. stala súčasťou celoslovenskej akcie „Milión stromov pre Slovensko“, stali sme sa „STROMOHRDINAMI“. Spoločne s lesníkmi z Čierneho Váhu sme na holine na Čiernom Váhu vysadili 2000 sadeníc smreka, buku, červeného smreka a brestu (1650 ks vlastnými rukami, 350 ks dosadili lesníci).

Ďakujeme za možnosť byť súčasťou tohto projektu a prispieť tak k rozvoju životného prostredia na Slovensku. Dary, ktoré od prírody dostávame, radi vrátime aspoň čiastočne svojou prácou späť.

Veľká vďaka patrí aj našim kolegom, ktorí sa do spoločnej akcie zapojili. Za to, že ich tento nápad nadchol natoľko, že boli ochotní obetovať svoj čas a svojimi rukami prispieť k niečomu, čo možno bude úžitkom až pre budúce generácie.

rezba