nikomi

MALÝ KROK PRE SPOLOČNOSŤ, ALE VEĽKÝ KROK PRE NÁS

aed-1280-x-1230@3x

27. januára 2023

Rozhodli sme sa. Sme presvedčení, že ako spoločnosť by sme mali pozitívne prispievať aj spoločenstvu, v ktorom žijeme.

Pri vchode do areálu spoločnosti NIKOMI, s.r.o. sme umiestnili AED defibrilátor, ktorý je registrovaný do verejnej siete defibrilátorov. Je určený na použitie pre dospelých aj pre deti.

aed-1280-x-1230@3x
rezba