Delenie širokej škály akosti materiálov, vrátane nereze a nástrojových ocelí, v kolmých i uhlových rezoch